Apie mokyklą

Pirmoji Sangrūdos apylinkės kaimo mokykla buvo Gazdų kaime,  prie dabartinio Gazdų malūno – Gazdų kaimo pradinė mokykla. Pirmasis  mokytojas – Griščenka. Mokė šiuos dalykus: lietuvių k., aritmetiką,  gamtos pažinimą, piešimą, dailyraštį, istoriją, darbelius. Mokykloje  mokėsi nuo 25 iki 30 mokinių. Mokyklos patalpa buvo nedideliame sename  namelyje. Namo remontu niekas nesirūpino. Neremontuojama mokykla  sugriuvo.

1929 m. mokykla buvo perkelta į privatų namą Gazdų kaime pas Kliūčių. Čia mokykla išbuvo iki 1939 m.

1939 m. Gazduose buvo suplanuota statyti naują mokyklą. Bet  sangrūdiečiai pradėjo reikalauti, kad ji būtų statoma Sangrūdoje. Visa  statybinė medžiaga nuvežta į Sangrūdą ir pradedama statyti. Rangovas  buvo žydas. Statė savo lėšomis ir to laikmečio  valdžia jam užmokėjo.  Visiškai užbaigtas pastatyti pastatas buvo tarybinės santvarkos metu –  1940m. Statybų darbininkai buvo iš Lazdijų, bet statyti padėjo ir  vietiniai gyventojai: Karosas, Janušauskas, Čiuplys.

Tikslios mokyklos įkūrimo datos valstybiniame archyve nėra. Remiantis įvairiais dokumentais, daroma prielaida, kad Sangrūdoje pradinė mokykla pradėjo veikti 1942 metų rugsėjo mėnesį.
1945 metais Sangrūdos pradinė mokykla tampa progimnazija. Mokyklos buvo tik vienas pastatas, o ir pačioje Sangrūdoje ne daug kas buvo: valsčius, bažnyčia, klebonija, 6 gyventojų namai, dabartinės laisvalaikio salės vietoje – pelkė. Pavasarį ir rudenį keliai neišbrendami…
Mokytojais dirbo Lelešiūtė, Dubinskaitė, Zdanytė, Surdoka, Šermukšnis. Muziką dėstė vargonininkas.
1949 metais progimnazija tampa Sangrūdos septynmete mokykla. Šiame dešimtmetyje mokyklai vadovavo direktoriai:
Tendzegolskis,
Rudzinskas,
Šatkauskas,
Biskys.

Iki 1956 metų mokykloje ir Sangrūdoje nebuvo elektros, mokoma ir gyvenama prie žibalinių lempų. Tačiau šiais metais Vytauto Katiliaus iniciatyva pastatytas generatorius, kuris tiekė elektrą. Senojoje mokykloje buvo didelė salė (pastato viduryje) ir penkios klasės: trys didelės ir dvi mažos. Antrame aukšte, t.y. palėpėse, gyveno mokytojai. Mokyklos patalpos apšildomos malkomis kūrenamomis krosnimis. Mokykloje atidaroma aštunta klasė ir kiekvienais metais priaugo po vieną klasę. Trūkstant patalpų, pastatytas dar vienas medinis, dviejų aukštų mokyklos pastatas (dabartinės ambulatorijos automobilių stovėjimo aikštelės vietoje). Mokykloje įkuriamas choras, vadovas Teofilis Lapinskas, savo veiklą pradeda mokyklos šokių ratelis, vadovė Milda Pilypaitienė. 1957 metais mokykla įsigyja sunkvežimį, kuriuo mokiniai vyksta į ekskursijas. Mokytojos Filomenos Sutkaitytės  iniciatyva pradedama rinkti kraštotyrinė medžiaga ir atidaromas kraštotyros muziejus, įkuriamas turistų būrelis.
Nuo 1956 metų mokykloje prasideda aktyvi sportinė veikla. Sporto pradininkas mokykloje Vytautas Valinčius. 1961 metais mokyklos sportininkams vadovauja Bernardas Pilypaitis. Tai buvęs visų mokinių geras draugas, nenuilstantis treneris. Sportinius rekordus pasiekia Violeta Katiliūtė, Nijolė  Bendoriūtė, Irena Surdokaitė, Pauliukonytė, Vaičiulytė, Tamaševičius, Misiukevičius, Sadauskas, Algirdas Silickas, Radžiūnas. Kai kurie rekordai išliko nepasiekti ir šiandien.
1956 metais išleidžiama pirmoji abiturientų laida.
Šiame dešimtmetyje mokyklai vadovauja direktoriai:
Benekeraitytė – Trakymienė,
Vytautas Katilius,
Juozas Rauluševičius,
Viktoras Račkauskas.

1962 metais elektra pajungiama iš Kauno HE. Pradeda kursuoti autobusas. 1963 metais mokyklos sportininkai atstovauja jaunimo respublikinei rinktinei ir iškovoja I-ąją vietą. Tais pačiais metais išleidžiama pirmoji gamybinė 15 mokinių laida, įgijusi tekintojo–frezuotojo specialybę, vėliau 14 automechanikų, 14 buhalterinės apskaitos specialistų.
Šiame dešimtmetyje įkuriama Raudonojo kryžiaus draugija ir mokyklos biblioteka. Senajame mokyklos pastate nuolat vykdavo koncertai, rodomi spektakliai Baltušio „Gieda gaideliai“ ir Vienuolio „Prieblandoje“.
1968 metais mokyklos kraštotyrininkai užima I-ąją vietą respublikoje, kraštotyros muziejuje surinkta apie 950 senovinių daiktų. Išauga jaunųjų turistų būrelio veikla. Jie dviračiais nukeliavo 192 kilometrus, turistiniame sąskrydyje užimama I-oji vieta. 1964 metais mokyklą baigia vienintelė aukso medalininkė – Natalija Zdanytė.
Prie mokyklos mediniame pastate (dabartinės ambulatorijos vietoje) veikė mokinių bendrabutis, kuriam ilgus metus vadovavo Janina Katilienė. Bedrabutyje gyveno iki 40 mokinių iš tolimesnių kaimų.
1970 metais pradedamas bendradarbiavimas su Trumpalio pasienio užkarda.
Mokyklai vadovauja direktorius  Vytautas Katilius.

Šiame dešimtmetyje mokiniai su spektakliu V. Rinkevičiaus „Vandens lelija“ apkeliauja daug rajonų ir aplinkinių kaimų.
1973 metais sugriaunamas senasis mokyklos pastatas ir pradedama statyti dabartinė mokykla. 1975 metais baigiama įrengti dabartinė mokykla. Mokinių bendrabutis įkuriamas naujose patalpose (dabartiniame Mažajame korpuse).
1973 metais mokyklos mokiniai dalyvauja Dainų šventėje. „Dainų dainelės“ konkursuose (vadovas Teofilis Lapinskas) dalyvauja mokiniai Zita Vaitkevičiūtė , Zina Švedaitė, Eglė Kutkevičiūtė , Renata Burinskaitė ir Angelė Kulpanaitė. Sukuriamas skudutininkų ansamblis (vadovas Teofilis Lapinskas), 1977 metais tapęs respublikinės Dainų šventės laureatu. Skudutininkai grojo unikaliais, paties vadovo pagamintais skudučiais. Įkuriamas lėlių teatras (vadovė Violeta Silickienė) .
Šiame dešimtmetyje mokiniai ir mokytojai keliauja po Maskvą, Sankt Peterburgą (Leningradą), Jaltą, Taliną. Įkuriama profsąjunga, pradeda veikti prailgintos dienos grupė. Organizuojamos mokinių ir mokytojų žiemos šventės, dviratininkų, tarpklasinės krepšinio, estafečių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos. Organizuojamos karinės sportinės varžybos „Žaibas“, „Ereliukas“. Mokiniai dalyvauja talkose kolūkyje renkant akmenis, bulves, sodinant mišką. 1979 metais pradeda veikti Marijampolės rajono vidurinės neakivaizdinės vakarinės mokyklos Sangrūdos konsultacinis punktas.
1972 – 1973 mokslo metais mokykloje mokosi daugiausia mokinių mokyklos istorijoje – 401 mokinys.
Šiame dešimtmetyje mokyklai vadovauja direktoriai:
Vytautas Katilius,
Regina Stasiukynienė.

Pradedamas leisti laikraštis „Mūsų moterys“. Mokiniai su tėveliais dalyvauja šeimų varžybose (daugkartinė dalyvė Silickų šeima), įkuriama knygos bičiulių draugija (1981 metai), užmezgami ryšiai su Ukrainos Michalčės ir Burštyno mokyklomis (1984 metai), mokiniai svečiuojasi Ukrainoje, pradedamos organizuoti įspūdingos pavasario, derliaus šventės, „Šviesoforo“ varžybos, tėvų-mokinių-mokytojų vakaronės, įspūdinguose naujametiniuose karnavaluose dalyvauja mokytojai, švenčiama Pasų įteikimo  diena. Mokykla šventė 50 – ties metų jubiliejų.

1992 metais mokyklą baigė 3 sidabro medalininkės: Ingrida Valinčiūtė, Rūta Vaitkevičiūtė, Irena Žukauskaitė.
1992 – 1992 mokslo metais mokykloje mokosi mažiausiai mokinių – 147.
1993 – 1994 mokslo metais mokyklą baigė mažiausia abiturientų laida – 7 mokiniai.
Įkuriama „Skautų“ organizacija, išrinktas pirmasis mokyklos mokinių prezidentas.1999 metais mokyklos bendrabutyje atidaryti Vaikų laikinosios globos namai, įkuriamos jaunimo klasės, veikusios iki 2002 metų. 2000 metais mokyklai suteikiamas juridinio asmens statusas, pradedamas bendradarbiavimas su Olandijos Ootmarsumo miestu.
2000 metais mokykla šventė 60-ties metų jubiliejų.
Šiame dešimtmetyje mokyklai vadovauja direktoriai:
Regina Stasiukynienė,Vida Šalčiuvienė.

2002 metais 10 klasės mokinys Aurimas Matusevičius už pasiekimus tarptautiniuose piešinių konkursuose nominuotas „Metų žvaigždutės“ apdovanojimui (kuruojanti mokytoja Ona Trečiokienė). Apdovanojimą įteikė jo ekselencija Prezidentas Valdas Adamkus. 2004 metais perkeltas į naujas patalpas ir pašventinamas mokyklos muziejus. 2005 metais patvirtinta mokyklos atributika: herbas ir vėliava. 2006 metais mokykloje lankosi Vengrijos ambasadorius Sandoras Jurašas ir apdovanoja tarptautinio piešinių konkurso nugalėtojus Vaidą Valalytę ir Joną Kazlauską. 2007 metais mokykla Lietuvos jaunimo sporto žaidynių II-osios vietos laimėtoja. Iškyla sporto žvaigždės –lengvaatlečiai broliai Aidas ir Aivaras Krakauskai ir kiti. Mokyklą aplankė tautos fondo atstovė iš Amerikos ponia Rožė Šomkaitė; mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniame pėsčiųjų žygyje Activus Šengenas 2008. Pradėtas mokyklos pastato rekonstrukcijos projektas. 2011 metais trys mokinės mokyklą baigia su pagyrimu: Vaida Žardeckaitė, Justina Žardeckaitė, Greta Jarimavičiūtė. Tais pačiais metais Vaikų gynimo dienos proga pasiektas didžiausio piešinio rekordas mokykloje. 2009 metais mokykla gauna įvertinimą „Geriausia Lietuvos E-Twinning mokykla“ (mokytojos Raimonda Rudzinskienė ir Dalė Mekionytė), padėką už dalyvavimą konkurse „Geriausia Lietuvos E-Twinning mokykla 2011“ (mokytoja Rūta Pankienė).
Šiame dešimtmetyje mokyklai vadovauja:
Laima Kubilienė,
Vida Šalčiuvienė.

Mokykla nuo 2010 metų aktyviai dalyvauja respublikiniame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“. Mokiniai, versdami iš anglų, vokiečių, ir rusų kalbų, kasmet apdovanojami diplomais už labai gerą vertimą (vadovauja užsienio kalbų mokytojos Raimonda Rudzinskienė, Rūta Pankienė, Rasa Dvylienė, Aušra Grigonienė). Už labai gerus vertimus iš vokiečių kalbos Giedrius Valinčius 2015 metais apdovanojamas kelione į Vokietiją, o 2016 metais su geriausiais respublikos vertėjais vyko į Austriją bei Čekiją. 2017 metais Emilija Vincevičiūtė laimėjo kelionę į Čekiją ir Slovakiją. Už šiuos laimėjimus mokytoja Rūta Pankienė apdovanota Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Šimtmečio mokytojų apdovanojimuose LR Vyriausybės rūmuose.
Nuo 2015- 2017 metais gimnazijoje sėkmingai vyko savivaldybės mokyklų dainos konkursas užsienio kalba (organizatorė Raimonda Rudzinskienė).
Gimnazijos mokiniai Indrė Kubiliūtė, Virginija Andriulionytė ir Aidas Burinskas nugalėjo regioniniame Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ ir dalyvavo respublikiniame konkurse (mokytoja Angelė Zimnickienė ir Vida Zdanienė). Abiturientės Lina Zdanytė, Viktorija Slivinskaitė dalyvavo respublikiniuose lietuvių kalbos olimpiados turuose.
2014 metais Samanta Staskevičiūtė respublikinėje technologijų olimpiadoje laimėjo III vietą (mokytoja Dalia Paškevičiūtė).
52-100 matematikos gerbėjų kasmet sėkmingai dalyvauja tarptautiniame Kengūros konkurse (mokytoja Aldona Dragūnienė), Kalbų Kengūroje (mokytoja Raimonda Rudzinskienė). 2012 metais Domantas Ramanauskas pateko į savo grupės geriausiųjų dešimtuką, buvo apdovanotas specialiu diplomu. Nuo 2012 metų sėkmingai dalyvaujame respublikiniame internetiniame konkurse „OLYMPIS“ (IT, biologija, matematika, chemija, geografija) ir kituose, laimime I-III laipsnio diplomus.
Gimnazijos mokiniai nuolat sėkmingai dalyvauja tarptautiniame informatikos ir informacinio mąstymo konkurse „Bebras“ (mokytojas Justinas Deveikis).
Gimnazijos mokiniai dalyvauja ekologiniuose projektuose „Mąstau.Rūšiuoju.Gyvuoju“ (baterijos ir elektroninės atliekos) ir „Kamštelių vajus 2015“ (mokytoja Kristina Knyzienė).
Nuo 2014 metų gimnazijoje kiekvienais metais organizuojamas tradicinis (Ne)Žiniuko konkursas-viktorina „Mokomės, kuriame ir atrandame“, kuriame dalyvauja savivaldybės mokyklų mokiniai bei svečiai iš Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos. 2018 metais vyko konferencija skirta Žemės dienai paminėti, kurioje patys mokiniai skaitė pranešimus įvairiomis ekologinėmis temomis (mokytoja Kristina Knyzienė).
Gimnazistai noriai dalyvauja turistiniuose žygiuose – „Sūduvos partizanų keliais“, „Skaistgirys – Žagarė“, „Sūduvos knygnešiai“, „Vilnius – Lietuvos širdis“, žygiuose, skirtuose Baltų Vienybės diena (mokytojas Vytautas Sveikata).
Gimnazijos sportininkai nuolat skina laurus įvairiose varžybose – savivaldybės, apskrities, respublikinėse ir tarptautinėse. Pirmosios vietos iškovotos vaikų, jaunučių ir jaunių lengvosios atletikos pirmenybėse ir čempionatuose, tarptautinėse lengvosios atletikos ir bėgimo varžybose Baltarusijoje ir Lenkijoje, Sūduvos taurės tarptautinėse varžybose.
2013-2017 metais puikiai sekėsi mūsų mokyklos sportininkams, ypač Giedriui Valinčiui, Rasai Knyzaitei, Kamilei Vaičiulytei. Kamilė Vaičiulytė 2014 metais Lietuvos lengvosios atletikos vaikų pirmenybių zoninėse varžybose iškovojo I ir II vietas. Giedrius Valinčius 2015 metais iškovojo I-III vietas Lietuvos lengvosios atletikos vaikų pirmenybių zoninėse varžybose, pirmenybėse, Lietuvos mokinių kroso ir kroso estafečių pirmenybėse Palangoje (I vieta), taip pat tarptautinėse varžybose – Henriko Jakimiako vardo tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose Siedlice (Lenkija, I vieta), tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose ,,Molodečnas-2015“ Molodečne (Baltarusija, II, III vietos), Tarptautinėse jaunučių lengvosios atletikos varžybose „Baltiskaja osen“ Karaliaučiuje (Rusija, I vieta).
Gimnazijos moksleivė Rasa Knyzaitė yra Lietuvos merginų U-16, U-18, U-20 krepšinio rinktinių narė. 2014-2015 metais Lietuvos moksleivių krepšinio lygos jaunių merginų krepšinio čempionato su Marijampolės ŽSM komanda III-ios vietos laimėtoja. Nuo 2014 metų gimnazistė žaidžia Kauno rajono „Hoptrans Sirenų“ komandoje (Lietuvos moterų krepšinio lyga). Rasa Knyzaitė 2014 metais DNB Lietuvos krepšinio federacijos taurės 2014-2015 metų III-ios vietos laimėtoja, pripažinta geriausia nugalėtojų ekipos žaidėja. Rasa 2016 metais tapo Lietuvos moterų krepšinio lygos 2015-2016 metų čempione, 2017 metais – Lietuvos moterų krepšinio lygos 2016-2017 metų II vietos laimėtoja bei išrinkta Geriausia jaunąja krepšininke. Nuo 2017 metų Rasa yra Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narė.
Sangrūdos gimnazijos šokių kolektyve ,,Me Gusta“ (mokytoja Renata Packevičiūtė) mokiniai mokomi šiuolaikiškų, lietuvių liaudies, charakterinių šokių. Sėkmingai dalyvauja miestelio, regioninėse šventėse, konkursuose, festivaliuose, tarptautiniuose konkursuose „Ledo gėlės“ (apdovanojimas už sportinių šokių puoselėjimą), „Saldi druska“, „Norim šokti“, „Kūryba širdimi“.
2015 metais gimnazija gavo naują mokyklinį autobusą.
Visa gimnazijos bendruomenė dalyvauja patyčių prevencijos programoje OLWEUS.
Visada didelio susidomėjimo sulaukia įspūdingos Šimtadienio ir Paskutinio skambučio šventės.
Kiekvienais metais visi gimnazijos mokytojai veda atviras pamokas, vis daugiau vyksta integruotų pamokų (istorijos-lietuvių kalbos, anglų kalbos-technologijų, istorijos- etninės kultūros, technologijų- matematikos ir kitos). Mokytojai gimnazijoje ir už jos ribų atranda naujas edukacines erdves netradicinėms dalykų pamokoms – gimnazijos muziejuje, Marijampolės muziejuje, Basanavičiaus sodyboje – muziejuje, Druskininkuose, Punsko kovo 11-osios licėjuje, Sūduvos krašto dvaruose ir ant piliakalnių, kalėdinių kepinių pamokėlės technologijų kabinete, bibliotekoje – skaitykloje ir kitur.
2018-2019 m.m. lietuvių kalbos mokytojos Dalė Mekionytė, Angelė Zimnickienė, Edita Lass organizavo konferenciją savivaldybės lietuvių kalbos mokytojams „Vydūnas ir S. Daukantas šiandieninėje mokykloje”, kurioje dalyvavo ir Punsko kovo 11-osios licėjaus mokytojai bei mokiniai. Puikiai pavyko etnokultūrinis renginys, skiepijantis tautos tradicijas ir papročius „Kai dūzgė verpimo ratelis“, kuriame dalyvavo savivaldybės pradinių klasių mokiniai ir mokytojai (organizavo pradinių klasių mokytojos). Etnokultūra puoselėjama kasmet rengiant edukacines programas -,,Lino kelias”, ,,Vilnos kelias – nuo ėriuko iki megztinio”, ,,Duonos kelias”( muziejaus vedėja Rūta Pankienė). Dalyvavome akcijoje DAROM 2018. Įspūdingas buvo šventinis koncertas „Aš gimiau Lietuvoj, Lietuvoj užaugau…“ ir protmūšis, skirti Lietuvos Valstybės Atkūrimo šimtmečiui paminėti. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja respublikiniuose projektuose „Kaip pažinti Lietuvą 2018“, „Čiulbėkit paukšteliai mylimoj šalelėj“.
Dvi gimnazijos mokytojos (Rūta Pankienė, Irena Kaleininkienė) yra nacionalinio švietimo projekto LYDERIŲ LAIKAS 3 savivaldybės kūrybinės komandos narės. Projekto metu jos dalyvavo stažuotėse įvairiose Lietuvos mokyklose, taip pat Vokietijoje ir Lenkijoje.
Labai džiaugiamės turėdami galimybę teorines žinias pritaikyti praktiškai projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ dėka. Gimnazijoje turime puikią laboratorinę įrangą pradinių klasių mokiniams.
Ugdymo turinys pamokose papildomas EMA ir Eduka klasės skaitmeninių aplinkų medžiaga.
Jau tradicija gimnazijoje tapo neatlygintinos kraujo donorystės akcijos (organizatorė mokytoja Kristina Knyzienė). Mokiniai nuolat dalyvauja įvairiose sveikatinimo programose.
2019 metais parengtas ir pradėtas naujas Sangrūdos gimnazijos ir Punsko kovo 11-osios licėjaus etnokultūrinis projektas ,,Auskit, sesulės…”, lankytos audimo dirbtuvės Punske. Vyko lietuvių k. ir istorijos integruota pamoka kartu su Punsko licėjaus mokiniais knygnešio V.Markevičiaus tėviškėje. Vykdyti žygiai ant Sūduvos piliakalnių, paminint Baltų vienybės dieną.
Gimnazijoje nuolat vyko profesinės dienos, susitikimai su įvairių profesijų atstovais, buvusiais mokiniais. Sėkmingai savo veiklą vystė sporto, menų, etnokultūros NVŠ būreliai
Pilnai atnaujinta choreografijos sale, įrengta poilsio erdvė bibliotekoje- skaitykloje. Atliktas I aukšto remontas ir jo erdvės pritaikytos mokinių poilsiui ir edukacinėms veikloms. Renovuoti ir atnaujinti mokinių persirengimo kambariai, įrengtos individualios mokinių drabužinės ir daiktų saugojimo spintelės.
Ugdymo procesas tampa vis labiau atviresnis, vedama vis daugiau atvirų ir integruotų pamokų įvairiose erdvėse.

Dėl 2020 m. metais paskelbtos COVID 19 pandemijos didžioji dalis darbo ir mokymosi vyko nuotoliniu būdu. Mokykla nuotoliniam mokymui naudojo vieną iš platformų, esančių Microsoft Office 365 — Microsoft Teams, kuri apima nuolatinius pokalbius darbo vietoje, vaizdo susitikimus, failų saugojimą ir daugybę funkcijų, tinkančių dalintis informacija ir bendradarbiauti nuotoliniu būdu.

Gimnazija dalyvauja projektuose: ES paramos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, Švietimo informacinių technologijų centro projekte. 2020 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. Nr. 09.2.1 — ESFA — V —719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.

2020 m. Sangrūdos gimnazija tęsė „OLWEUS“ mokyklos programą. Vykdomos prevencinės programos: „Antras žingsnis“, „Zipio draugai“, savižudybių prevencija, „Gerbk ir saugok mane“, „Gyvai“. Nuosekliai vykdoma sveikatos ugdymo programa ir veiklos: šiaurietiški pasivaikščiojimai su lazdomis, sveikatinimo mankštos, projektai: ,„Sveikuolių sveikuoliai“, „Judėk ir būsi sveikas“. Gimnazijoje veikia pagalbos mokiniui sistema, paremta bendradarbiavimu su vaiku ir jo tėvais.

2020 metais Sangrūdos gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Respublikos Prezidento įsteigtos tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacijų režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Sekretoriatu ir įkūrė Tolerancijos centrą.

Sangrūdos gimnazijoje 2020 metais buvo atlikti 5 bendruomenės grupių tyrimai: 1, 5 klasės mokinių adaptacijos tyrimas; 6,8 klasių mokiniams — „Ar mokinių elgesys pamokose ir per pertraukas kuria palankų emocinį klimatą mokymuisi? 7 klasėje „Mokinių santykių su bendraklasiais“ tyrimas. OLWEUS programos patyčių lygį gimnazijoje; tėvų ir mokinių virtuali apklausa “Mokyklos mikroklimatas”.

Sėkmingai pradėta įgyvendinti nauja mokinių socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo bei smurto prevencijos programa LIONS OUEST „Paauglystės kryžkelė“. Gimnazija pradėjo dalyvauti projekte “Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“. Gimnazijos bendruomenė įsitraukė į projektą “Mokyklos eina” ir sukūrė inovatyvią vaikščiojimo trasą Sangrūdos apylinkėse.

Gimnazijos muziejuje vyko edukacija ,,Senasis audimas“, nuotolinės edukacijos ,,Senovinis margučių marginimas vašku“, ,,Margučių marginimas augalais“.

Gimnazijos mokiniai kasmet dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose ,,Kengūra“, ,,Tavo žvilgsnis“, ,,Olimpis“, epistolinio rašinio konkurse ir kituose.

2021 metais mokiniams gimnazijoje siūloma pasirinkti kuo įvairesnes, jų poreikius atitinkančias veiklas: sportinio, muzikinio, taikomojo meno, dizaino, technologinio ugdymo kryptis, teatrinio, dramos ugdymo kryptis, turizmo, kraštotyrinio ugdymo kryptis, etnokultūrinio ugdymo kryptis, gamtos pažinimo, ekologinio ugdymo kryptis, IT kryptis. 2021 metais gimnazijoje toliau  vykdoma OLWEUS programa, kurios veiksmingumu įsitikinome jau keletą metų.

2021 metais pagerėjo materialinė bazė. Gimnazijoje yra 2 Linux serveriai, 45 personaliniai kompiuteriai, 22 nešiojami kompiuteriai, 2 spausdintuvai, 6 daugiafunkciniai įrenginiai, 20 vaizdo projektorių, 1 televizorius, įgarsinimo aparatūros komplektas, 4 interaktyvios lentos. Visi gimnazijos kompiuteriai sujungti į 1 Gbps spartos tinklą ir turi 100 Mbps spartos interneto prieigą. Atnaujinta IT kabineto įranga.

Gimnazija toliau dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Gimnazijos mokiniai kasmet dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose ,,Kengūra“, ,,Tavo žvilgsnis“, ,,Olimpis“, epistolinio rašinio konkurse ir kituose.

Pavasarį edukacinės išvykos ir renginiai nevyko dėl karantino (išskyrus edukaciją „Senovinis margučių marginimas vašku‘‘ su maža grupe mokinių). Rudenį mokiniai noriai dalyvavo kultūros paso programose- „Gardi duonelė savo darbu uždirbta“, „Keliaudamas pažink autentiškas kultūras“, „Piešiame smėliu“ ir kitose. Lietuvių kalbos savaitės metu vyko daug renginių: raštingiausio moksleivio rinkimai, pastabaus skaitytojo diena, viktorina „Neieškok žodžio kišenėje‘‘, konferencija „Kodėl aš pats esu?“, skirta Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.

Ig ir IIg klasių mokiniai vykdė projektą „2021-ieji- Juozo Lukšos-Daumanto metai“. Projekto metu mokiniai partizano atminimą pagerbė prie paminklo jo žūties vietoje, susipažino su partizanų gyvenimo sąlygomis bunkeriuose, lankėsi „geležinės uždangos“ ( Sovietų Sąjungos ir Lenkijos sienos) perėjimo vietoje netoli Liubavo, naujai atidengto paminklo garsiajam partizanui. Gimnazistai surinko daug medžiagos apie to meto įvykius pasienyje. Projektas baigtas filmo „Vienui vieni‘‘ peržiūra ir aptarimu. Pilietinis patriotinis auklėjimas vykdytas ir edukacinės išvykos Lietuvos žydų genocido dienai paminėti metu, žygyje į knygnešio Vinco Markevičiaus tėviškę, renginiuose, skirtuose Baltų vienybės dienai. Meilė gimtajam kraštui- edukacinės išvykos į Metelių regioninį parką metu, edukacijoje „Kauno pilies istorinė mozaika“.

Gimnazijoje vyko susitikimai su VSAT Varėnos pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnais, įgyvendinant žalingų įpročių prevencijos projektą ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“, Kalvarijos atviros jaunimo erdvės „Vietukė“ atstovais, Kariuomenės diena visai gimnazijos bendruomenei.

Gimnazijos muziejuje mokiniai dalyvavo edukacijose „Senovinė bitininkystė“.

Kiekvieną gruodį gimnazija pakvimpa kepamų kalėdinių meduolių kvapais.

Pradinukai ir priešmokyklinukai dalyvavo projektuose „Rudens gėrybių emocijos“, „Vaisių ir daržovių mozaika“, „Spalvota emocijų mozaika“, Tolerancijos savaitėje, kurdami svajonių miestą, renginyje „Po rudenėlio skėčiu“, viktorinoje „Pasakų pasaulyje“.

Pertraukų metu vyksta aktyvieji sporto- šokių užsiėmimai.