Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Diana Varnagirytė
El. paštas: diana.varnagiryte@sangruda.lt

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
8.00 – 13.00
————–
8.00 – 13.00
8.00 – 17.00
————–
Pietų pertrauka12.00 – 12.30
  • padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
  • Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
  • Mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių ugdymas;
  • Mokinių sveikatos ir sergamumo analizė;
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams, komplektuojant fizinio ugdymo grupes bei renkant informaciją apie mokinių galimybes dalyvauti sporto varžybose;
  • Mokinių ir mokytojų konsultavimas ir mokymas įvairiais visuomenės sveikatos klausimais;
  • Mokinių maitinimo organizavimas;
  • Pasaulio sveikatos dienų paminėjimo organizavimas.