Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos nariai:

Eglė Daunoravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, – komisijos pirmininkė
Ilona Šmitienė, specialioji pedagogė, – pirmininko pavaduotoja
Agnė Pankaitė, sekretorė administratorė, – komisijos sekretorė
Inga Minsevičiūtė, socialinė pedagogė, – narė
Edita Pužauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, – narė
Rūta Pankienė, vokiečių kalbos mokytoja, – narė
Diana Varnagirytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, – narė

Kalvarijos sav. Sangrūdos pagrindinėje mokykloje  švietimo pagalbą teikia: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas,  mokytojo padėjėjai, psichologas.

Linijos pavadinimasTelefono numerisDarbo laikasKam skirta
Jaunimo linija 8 800 28888 I-VII visą parąJAUNIMUI
jaunimolinija.lt Paramą teikia savanoriai
Vaikų linija 116 111 I-VII 11-23 val.VAIKAMS
vaikulinija.lt Paramą teikia savanoriai
Vilties linija 116 123 I-VII visą parąSUAUGUSIEMS
viltieslinija.lt Paramą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
Pagalbos moterims linija 8 800 66366 I-VII visą parąMOTERIMS
pagalbosmoterimslinija.lt Paramą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
Tėvų linija 8 800 90012 I-V 9-13 val. ir 17-21 val.TĖVAMS PATIRIANTIEMS IŠŠŪKIŲ
tevulinija.lt Paramą teikia profesionalūs psichologai
Pagalbos vaikams linija 116 111 I-V 11-19 val.VAIKAMS IR TĖVAMS PATIRIANTIEMS IŠŠŪKIŲ
pagalbavaikams.lt Paramą teikia savanoriai
VšĮ Krizių įveikimo centras  I-V 16-20 val.SUAUGUSIEMS IR PAAUGLIAMS
krizesiveikimas.lt   VI 12-16 val.Konsultuoja psichologai
Pirma konsultacija nemokama, vėlesnės mokamos

Informacija mokytojams.

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

https://nsasmm-my.sharepoint.com/personal/svietimo_portalas_nsa_smm_lt/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={9b95508b-17c4-448f-b2f6-fe43b2df4424}&action=view&wd=target%28elgesio2.one%7C7a61e32b-199d-48c6-8fda-e5347fdff7b2%2FElgesio%20ar%5C%2Fir%20emocij%C5%B3%20sutrikim%C5%B3%20turintiems%20mokiniams%7C00a23de2-cd4e-4644-add7-7b41dd01fb15%2F%29&wdorigin=NavigationUrl

Elgesio ar/ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams

Intelekto sutrikimus turintiems vaikams 

Įvairiapusio raidos sutrikimo mokiniams 

Judesio ir padėties sutrikimus turintiems mokiniams 

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams 

Klausos sutrikimus turintintiems vaikams 

Kurčneregystę turintiems vaikams 

Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 

Mokymosi sutrikimų turintiems vaikams

Regos sutrikimų turintiems mokiniams 

 

Mokytojas, rengdamas programą,  pagal galimybes orientuojasi į mokinio bendrųjų kompetencijų ugdymą:

  • pabrėžia aktyvų mokymą(si) ir skatinanti vaiko aktyvaus dalyvavimo bei bendradarbiavimo pamokoje galimybes;
  • lavina pozityviuosius asmens gebėjimus, plėtoja pažinimo galimybes, pomėgius, interesus;
  • skatina mokantis remtis artimiausioje aplinkoje esančiais pavyzdžiais;
  • ugdo gebėjimus, kurie leidžia kompensuoti sutrikusios funkcijos veiklą arba prisitaiko ir produktyviai veikti be jos;
  • inicijuoja mokymąsi bendradarbiaujant;
  • mokymosi procese akcentuoja socialinius ir asmeninius aspektus;
  • skatina mokymosi įgūdžių bei savarankiško mokymosi strategijų formavimąsi (atsižvelgiant į mokinio savarankiško gyvenimo perspektyvą).

Rengiant mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo programą ir planuojant ugdymo procesą visada būtina remtis ,,stipriosiomis“ mokinio ypatybėmis. Svarbu, kad programoje mokytojas konkrečiai įvardytų, ką mokinys jau žino, ką geba daryti ir kaip, kokiu būdu išmoksta greičiausiai. Taip pat svarbu įvardyti labai svarbius dalykus, kurių mokinys negeba (pavyzdžiui, neturi savarankiško darbo įgūdžių ir kt.), vengti teiginių ,,nemoka“, ,,nežino“. Mokytojas turi parengti programą taip, kad mokinį lydėtų sėkmė.