Mokyklos himnas

Himnas

Kur baltas beržas Sangrūdoje pasitinka,     
Trispalvė plevėsuoja vėjyje laisvai.
Jaukumas, šiluma, medinis suolas –
Tai mokykla – antrieji mūs namai.
Kai lentoje parašęs pirmą raidę,
Pirmokas nusišypso nuoširdžiai,
Jau nebaisu: mama toli paliko –
Juk mokykla – antrieji mūs namai.
***
Priedainis

Čia daug žinių ir paslapčių gyvena,
Išmokti viską, vaike, privalai.
Mes džiaugiamės ir verkiam, čia gyvenam –
Tai mokykla – antrieji mūs namai.
***
Kai dvyliktokas paskutinį kartą
Tuščiu koridorium praeis,
Skambučiui paskutinį kartą aidint,
Kitų namų ieškoti jis išeis.
Gyveniman išleisi dar ne vieną,
Dar daug gerų žmonių paruošti privalai.
Ant kiemo beržas dar priglaus ne vieną.
Juk čia – antrieji mūs namai.
***
Priedainis

Čia daug žinių ir paslapčių gyvena,
Išmokti viską, vaike, privalai.
Mes džiaugiamės ir verkiam, čia gyvenam –
Tai mokykla – antrieji mūs namai.
***

Teksto autorius: Eimantas Bielys
Muzikos autorius: Vitas Rūtelionis
Himnas sukurtas 2005 metais