Ugdymo organizavimas

2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:
* pradinio ugdymo programa – 175 d. (35 savaitės);
* pagrindinio ugdymo programa (5–10 klasės): ugdymo proceso trukmė – 185 d. (37 savaitės).

Atostogos ugdymo procese:

Rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Pasibaigus nustatytos trukmės ugdymo procesui 2023–2024 mokslo metais, skiriamos vasaros atostogos, kurios trunka nuo ugdymo proceso pabaigos iki kitų mokslo metų ugdymo proceso pradžios:
* 1–4 klasių mokiniams nuo 2024 m. birželio 12 d.
* 5–10 klasių mokiniams nuo 2024 m. birželio 27 d.

Ugdymo procesui skirtas laikas per mokslo metus proporcingai suskirstomas į trumpiau trunkančius mokymosi periodus – pusmečius:
I pusmetis 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 31 d.  (94 mokymosi dienos);
II pusmetis 2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 11 d. – 1 – 4 klasių mokiniams (81 mokymosi diena);
II pusmetis 2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 26 d. – 5 – 10 klasių mokiniams (91 mokymosi diena).

Ugdymo savaitė yra 5 darbo dienų mokymosi periodas, cikliškai besikartojantis ugdymo procese.

Mokykla, suderinusi su Kalvarijos savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu savivaldybės administracijos direktoriumi, gali keisti atostogų laiką, bet ne trukmę, pasirinkti mokslo metų pradžios datą.

Neformaliojo vaikų švietimo programos gali būti vykdomos per mokinių atostogas Kalvarijos savivaldybės nustatyta tvarka.

Pamokų laikas 1 klaseiPamokų laikas 2-10 klasei
1.8.10 – 8.451.8.00 – 8.45
2.8.55 – 9.302.8.55 – 9.40
3.10.10 – 10.453.9.50 – 10.35
4.11.05 – 11.404.10.55 – 11.40
5.12.00 – 12.355.12.00 – 12.45
6.6.12.55 – 13.40
7.13.50 – 14.35