Veiklos sritys

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 85.
Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10
Kitos švietimo veiklos rūšys:
-ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
-priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
-pradinis ugdymas, kodas 85.20;
-pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
-sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
-kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
-kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
-švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
-kita pramogų veikla ir poilsio organizavimo veikla, kodas 9329;
-vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 552020.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
-kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
-kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
-kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
-nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
-bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
-kopijavimo paslaugos, kodas 71.33.30;
-kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09.