Darbo taryba

Kalvarijos sav. Sangrūdos pagrindinės mokyklos Darbo tarybos sudėtis

Daiva Stočkutė – pirmininkė
Evaldas Silickas – pirmininko pavaduotojas
Agnė Pankaitė – sekretorė
Alma Leliašienė – narys
Arūnas Vaitkevičius – narys

DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS