Mokinių taryba

Mokinių tarybos tikslas – atstovauti moksleivių interesams sprendžiant su moksleiviais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą mokykloje ir už jos ribų. 

Tarybos pirmininkas 
Airidas Talandis 

Tarybos nariai 

Kamilė Tutlytė

Nauris Globys

Emilija Bielevičiūtė

Karina Bautrėnaitė

Neila Paulionytė

Eimantas Eidukonis
Emilis Tamašiūnas
Karolina Vyšniauskaitė

  • skatinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklos organizavimo procesus; 
  • organizuoti mokyklos moksleivių poreikius atitinkančius renginius mokykloje; 
  • bendradarbiauti su kitomis Kalvarijos, kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio mokyklomis, organizacijomis; 
  • bendradarbiaujant su mokyklos taryba bei administracija, skatinti nuolatinį mokyklos progresą; 
  • vykdoma veikla ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės vertybes; 
  • teikti siūlymus ugdymo procesui tobulinti; 
  • deleguoti narius į mokyklos tarybą.