Mokinių taryba

Mokinių tarybos tikslas – atstovauti moksleivių interesams sprendžiant su moksleiviais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą gimnazijoje ir už jos ribų. 

Tarybos pirmininkė 
Viltė Liškauskaitė 

Tarybos nariai 
Meda Ivoškaitė 
Titas Ališauskas 
Kornelija Kasperavičiūtė 
Raminta Talandytė 
Austėja Pauliukonytė 
Airidas Talandis
Ugnė Sikorskaitė
Karolina Vyšniauskaitė

  • skatinti mokinių įsitraukimą į gimnazijos veiklos organizavimo procesus; 
  • organizuoti gimnazijos moksleivių poreikius atitinkančius renginius gimnazijoje; 
  • bendradarbiauti su kitomis Kalvarijos, kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio mokyklomis, organizacijomis; 
  • bendradarbiaujant su gimnazijos taryba bei administracija, skatinti nuolatinį gimnazijos progresą; 
  • vykdoma veikla ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės vertybes; 
  • teikti siūlymus ugdymo procesui tobulinti; 
  • deleguoti narius į gimnazijos tarybą.