Komisijos ir darbo grupės

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Vida Šalčiuvienė, mokyklos direktorė – komisijos pirmininkė
Erika Vyšniauskienė, tėvų atstovas, išrinktas Mokyklos tarybos – narė
Jurgita Trečiokienė, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų socialinė pedagogė, deleguota Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų – narė
Rūta Pankienė,  vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, bibliotekininkė, išrinkta  Mokytojų tarybos – narė
Giedrė Guzavičienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė,  išrinkta  Mokytojų tarybos – narys
Rasa Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, išrinkta Mokytojų tarybos – narė
Vida Vasiliauskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, paskirta Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus – narė

 

Mokyklos kultūros puoselėjimo ir įvaizdžio kūrimo grupė

Vida Šalčiuvienė, direktorė – pirmininkė
Eglė Daunoravičienė, sekretorė – narė
Birutė Klimaitė, dailės mokytoja – narė
Evaldas Silickas, tėvų atstovas – narys
Valdas Zimnickas, elektrikas-stalius – narys