Darbo užmokestis

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS EURAIS
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)
2023 M.

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketvirtį
Direktorius1Neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1Neskelbiama
Pagalbos mokiniui specialistai1.51923.57
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas3.11711.92
Mokytojas- ekspertas0.49Neskelbiama
Mokytojas –metodininkas*6.381960.52
Vyresnysis mokytojas*5.331805.84
Mokytojas *2.331804.91
Nesuteikta kategorija*0.611607.46
Bibliotekininkas0.3Neskelbiama
Mokytojo padėjėjai*4.25879.29
Kompiuterių priežiūros specialistas1Neskelbiama
Vyr. buhalteris1Neskelbiama
Sekretorius-administratorius1Neskelbiama
Ūkvedys1Neskelbiama
Vairuotojas31124.93
Pastatų prižiūrėtojas, elektrikas1Neskelbiama
Valgyklos darbuotojai21043.83
Pagalbinis virtuvės darbininkas1Neskelbiama
Kiti pagalbiniai darbininkai7.5840