Veiklos kokybės įsivertinimas

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Eglė Daunoravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė
Rasa Vaitkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė
Rimantas Knyza, fizikos mokytojas – narys


Mokyklos pažangos ataskaita Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS)
2022 metų veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir rekomendacijos
Veiklos kokybės įsivertinimo grupės planas 2022 m.
2021 metų veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir rekomendacijos
Veiklos kokybės įsivertinimo grupės planas 2021 m.
2020 metų veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir rekomendacijos
2020 metų veiklos kokybės įsivertinimo planas
SANGRŪDOS GIMNAZIJOS ĮSIVERTINIMAS IR PAŽANGA 2019 M.
2019 metų veiklos kokybės įsivertimo išvados ir rekomendacijos
2019 metų veiklos kokybės įsivertinimo planas