Biblioteka

BIBLIOTEKOS VEDĖJA

Rūta Pankienė
El. paštas: ruta.pankiene@sangruda.lt

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka 
Pirmadienis – – 
Antradienis 8.00-16.00 12.00-12.30 
Trečiadienis 8.00-16.00 12.00-12.30 
Ketvirtadienis – – 
Penktadienis 8.00-15.30 12.00-12.30 

Bibliotekos tikslas -

visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas tobulėjimui, ieškoti būdų vaikų skaitomumui didinti.

  • Ugdyti mokinių socialinius, informacinius, bendravimo (komunikacinius), kritinio mąstymo gebėjimus, teikti pagalbą rengiant projektus, įvaldant naujas informacijos ir susisiekimo technologijas.
  • Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą literatūrą, pildyti bibliotekos fondą naujausia literatūra ir įvairių formų informacijos reikmenimis.
  • Teikti edukacines bei informacines paslaugas mokyklos bendruomenei.
  • Ugdyti mokinių poreikį skaityti knygas ir taip puoselėti pozityvią rekreaciją.
  • Aktyviai bendradarbiauti su pradinių klasių mokiniais, mokyti juos mylėti knygą, skatinti kuo daugiau laiko praleisti mokyklos ir miestelio bibliotekose.
  • Mokyklos biblioteka įkurta 1945 metais.
  • Bibliotekoje dirbo devyni darbuotojai: T. Lapinskas, M. Valinčiūtė, J. Vasiliauskienė, D. Liškauskienė, D. Mekionytė, J. Valinčienė, K. Knyzienė, R. Knyza, S. Minsevičienė. Dabar bibliotekoje dirba R. Pankienė.
  • Bibliotekoje yra 9688 egzemplioriai dokumentų, kurie įtraukti į mokyklų bibliotekų informacinę sistemą MOBIS.
  • Skaitykloje įrengta 20 skaitytojų darbo vietų, iš kurių 8 yra kompiuterizuotos ir turi interneto prieigą.
  • Ugdymo procesui bibliotekoje galima naudotis multimedia projektoriumi, kopijavimo ir spausdinimo aparatais, kompiuteriais.